fbpx

SÁCH

BẤT ĐỘNG SẢN

bán hàng bất động sản

Những bí mật cùng chiến lược để có khởi đầu thuận lợi, giúp bạn ít trả giá và thành công nhanh hơn

Kinh nghiệm của một triệu phú Bất Động Sản

Giúp bạn có hàng chục ý tưởng để kinh doanh và đầu tư hiệu quả

Combo 2 cuốn

Bán Hàng Bất Động Sản + Kinh Nghiệm Của Một Triệu Phú Bất Động Sản